Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες Διαχείρισης Κτιρίων - Απολυμάνσεων | INOIL SERVICE Α.Ε.στην Αθήνα


Η Εταιρία INOIL SERVICE Α.Ε.  στην Αθήνα, ξεκίνησε το 1993 από τον κ. Κορδονούρη Αντώνιο σαν μία ατομική επιχείρηση, ενώ διαμορφώθηκε στην σημερινή της μορφή το 2004. Σήμερα, είναι μια δυναμική επιχείρηση, η οποία παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα.

Πιο αναλυτικά η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες & προϊόντα: