Για την πλοήγηση


Απεντομώσεις | INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα


Η εταιρεία INOIL SERVICE Α.Ε.  στην Αθήνα, αναλαμβάνει απεντομώσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Στόχος της απεντόμωσης είναι αφενός η καταπολέμηση κάθε είδους εντόμου που υπάρχει σε ένα χώρο καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων πιθανής επανεμφάνισής τους.

Για έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό έλεγχο των εντομολογικών προσβολών απαιτείται επιθεώρηση του χώρου για τον εντοπισμό των πιθανών εστιών ανάπτυξης, ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καταπολέμησης.             

Η εφαρμογή απεντόμωσης πραγματοποιείται:

Κυριότερα έντομα – στόχοι:

Γίνεται κάλυψη με υπολειμματικό εντομοκτόνο των επιφανειών όπου περνούν, επικάθονται ή φωλιάζουν τα έντομα στόχοι, με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης 6 atm.