Για την πλοήγηση


Διαχείριση Κτιρίων - Πολυκατοικιών | INOIL SERVICE Α.Ε.
στην Αθήνα


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση πολυκατοικιών – κτιρίων. Η υπηρεσία μας αυτή καλύπτει την έκδοση & είσπραξη κοινοχρήστων, την πληρωμή λογαριασμών και πάγιων συνεργείων, την προμήθεια πετρελαίου και την τεχνική κάλυψη σε διάφορες υπηρεσίες όπως:

Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο τεχνικό δίκτυο με το οποίο συνεργαζόμαστε και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της πολυκατοικίας άμεσα (κλειδαράς, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός).