Για την πλοήγηση


Πυροσβεστήρες | INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η παρουσία πυροσβεστήρων σε πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

INOIL SERVICE Α.Ε.  στην Αθήνα, αναλαμβάνει υπεύθυνα την κάλυψη της πυροπροστασίας αυτών των χώρων εξασφαλίζοντας:

Διαθέτουμε τα τελειότερα μηχανήματα για τον έλεγχο και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, ώστε να πληρούν τους όρους ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως ορίζουν οι εθνικές προδιαγραφές.