Για την πλοήγηση


Συντήρηση Καυστήρων | INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η έγκαιρη και σωστή συντήρηση του καυστήρα, προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση του πετρελαίου, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης βλάβης κατά τη διάρκεια τουkaystires χειμώνα, μειώνει την εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον και είναι υποχρεωτική από το νόμο.

INOIL SERVICE Α.Ε. στην Αθήνα, με τους έμπειρους τεχνικούς - αδειούχους του Υπουργείου Βιομηχανίας, που διαθέτει :

Η INOIL SERVICE Α.Ε. αναλαμβάνει τον καθαρισμό της δεξαμενής πετρελαίου. Αντλεί το ακάθαρτο πετρέλαιο, έμπειρο τεχνικό προσωπικό καθαρίζει σχολαστικά το εσωτερικό της δεξαμενής και αντικαθιστά το πετρέλαιο με καθαρό την ίδια στιγμή.